Diese Seite benutzt Cookies gespeichert und gelesen von Ihrem Gerät, um unsere Dienstleistungen und den Inhalt der Website an die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen und Ihr Interesse zu messen. Die Nutzung dieser Website bedeutet die Annahme der Cookies Politik.

X

ÜBERSETZUNGSBÜRO KUBART

DANE OSOBOWE:

Imię i nazwisko:

JAN GOŚCIŃSKI

Data urodzenia:

04.11.1966 r.

Miejsce urodzenia:

Krynica–Zdrój

Adres do korespondencji:

ul. Trzebińska 33/18, PL–32–500 Chrzanów

Kontakt:

tel. kom. (605) 072–056, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 

WYKSZTAŁCENIE I UPRAWNIENIA:

1985 – 1991

studia wyższe magisterskie dzienne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w zakresie filologii polskiej

25.06.1991 r.

dyplom magistra filologii polskiej

2000 – 2003

studia wyższe dzienne w Społecznym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Jaworznie w zakresie języka angielskiego

28.06.2003 r.

dyplom licencjata Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie filologii angielskiej

09.04.2004 r.

egzaminator egzaminu z zakresu przedmiotów humanistycznych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, nr ewidencyjny 321008703

29.07.2004 r.

tłumacz przysięgły języka angielskiego z siedzibą przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu

30.08.2005 r.

wpis na Listę Tłumaczy Przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/2782/05

2003 – 2006

studia wyższe uzupełniające na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie filologii angielskiej

20.02.2006 r.

dyplom magistra filologii angielskiej

02.09.2008 r.

akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

 

PRACA ZAWODOWA:

1991 – 1992

nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie

1992 – 1993

nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym oraz w Szkole Podstawowej w Muszynie

1993 – 2001

nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Muszynie

1998 – 1999

szef działu informacji w regionalnym radiu Echo w Nowym Sączu

1999 – 2001

zastępca redaktora naczelnego w regionalnym radiu Echo w Nowym Sączu

2001 – 2007

nauczyciel języka polskiego i angielskiego w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Chrzanowie

2003 – 2004

nauczyciel języka angielskiego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Chrzanowie

2001 – 2010

tłumacz języka angielskiego w Biurze Rachunkowym i Tłumaczeń „KUBART” w Chrzanowie

2007 – do nadal

nauczyciel języka angielskiego w Zespole Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu

2010 – do nadal

właściciel Biura Tłumaczeń „KUBART” w Chrzanowie

2012 – 2013

wykładowca w Studium Tłumaczy Przysięgłych LEGIS w Rybniku; przedmiot – tłumaczenie poświadczone

 

PUBLIKACJE:

Recenzja pt. „Jan Iluk, Artur Dariusz Kubacki: Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych/Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen. Promocja XXI Sp. z o.o. Warszawa 2006, 368 stron”. W: Edward Białek, Cezary Lipiński, Eugeniusz Tomiczek (red.): Orbis Linguarum vol. 32. Festgabe für Prof. Dr. Hubert Unverricht zum achtzigsten Geburtstag, Wrocław 2007, 413–415.

Artykuł pt. „Kompetencja gramatyczna gimnazjalisty w świetle wymogów związanych z nauką języka obcego”. W: W dialogu języków i kultur, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie 2007, 71–78.

Artykuł pt. „Czy nauczanie języka angielskiego w gimnazjach jest dobrze zorganizowane?” W: „Przegląd Glottodydaktyczny”, Warszawa 2008, 51–57.

Konsultacja językowa monografii Marka Kuźniaka pt. Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Część pisemna. Analiza językowa – język angielski. C.H. Beck, Warszawa 2013.

 

KONFERENCJE NAUKOWE I SZKOLENIA ZAWODOWE:

25.04.–27.04.2003 r.

XIV Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Zarząd Pomorskiego Koła PT TEPIS w Szczecinie i Rada Naczelna PT TEPIS w Warszawie

26.06.–27.06.2006 r.

Konferencja naukowa pt. Leksykalno–frazeologiczne problemy przekładu, Wszechnica Mazurska w Olecku

15.01.–16.01.2007 r.

Konferencja naukowa pt. W dialogu języków i kultur, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, wygłoszenie referatu pt. ”Kompetencja gramatyczna gimnazjalisty w świetle wymogów związanych z nauką języka obcego”

24.10.2008 r.

III Górnośląskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Warszawie, Zarząd Górnośląskiego Koła PT TEPIS w Bytomiu, Urząd Wojewódzki w Katowicach, wygłoszenie referatu pt. „Porady ortograficzne i interpunkcyjne dla tłumaczy”

22.05.–23.05.2009 r.

i 05.06.2009 r.

Szkolenie specjalistyczne pt. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego, karnego i gospodarczego istotne w pracy tłumacza przysięgłego, Zarząd Górnośląskiego Koła Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, Centrum Naukowo–Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu, prowadzący Rafał Dzyr, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach

06.11.2009 r.

Szkolenie specjalistyczne pt. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – unijne postępowanie cywilne, Zarząd Górnośląskiego Koła Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, Centrum Naukowo–Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu, prowadzący Rafał Dzyr, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach

26.03.2010 r.

VI Górnośląskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Warszawie, Zarząd Górnośląskiego Koła PT TEPIS w Bytomiu, Centrum Naukowo–Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu, wygłoszenie referatu plenarnego pt. ”Odmiana nazwisk obcych w języku polskim”

22.10.2010 r.

VII Górnośląskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych poświęcone roli i zadaniom tłumacza w USC, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Warszawie, Zarząd Górnośląskiego Koła PT TEPIS w Bytomiu, Centrum Naukowo–Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu

03.12.2011 r.

Szkolenie specjalistyczne pt. Język angielski w zakresie prawa rodzinnego – warsztaty językowe i terminologiczne, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich w Warszawie

20.04.2012 r.

IX Górnośląskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych poświęcone udziałowi tłumacza w czynnościach prokuratorskich, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Warszawie, Zarząd Górnośląskiego Koła PT TEPIS w Bytomiu, Centrum Naukowo–Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ:

18.11.2002 r.

członek Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych w Warszawie; od 01.10.2005 r. zmiana nazwy towarzystwa na Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Warszawie

 

NAGRODY:

08.10.2008 r.

Nagroda Dyrektora Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu za osiągnięcia w pracy dydaktycznej w roku akademickim 2007/2008

26.09.2011 r.

Nagroda Jubileuszowa za 20 lat pracy zawodowej

12.10.2012 r.

Nagroda Dyrektora Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu za osiągnięcia w pracy dydaktycznej w roku akademickim 2011/2012