Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia, w celu dostosowania naszych usług oraz treści zamieszczonych na stronie do indywidualnych potrzeb użytkowników i mierzenia ich zainteresowania. Korzystając z tej strony akceptujesz politykę cookies.

X

BIURO TŁUMACZEŃ KUBART

CURRICULUM VITAE

DANE OSOBOWE:

Imię i nazwisko: ARTUR DARIUSZ KUBACKI

Data urodzenia: 12.02.1971 r.
Miejsce urodzenia: Chrzanów
Adres do korespondencji:  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.WYKSZTAŁCENIE I UPRAWNIENIA:

1986 - 1990 Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie; egzamin maturalny
21.10.1997 Dyplom magistra filologii germańskiej, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, praca magisterska pt. „Ausgewählte emotive Phraseologismen im Deutschen und im Polnischen - Versuch einer konfrontativen Darstellung“ (ok. 100 stron), wynik dobry plus


17.02.1998 Tłumacz przysięgły języka niemieckiego z siedzibą przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie
1998 - 2000 Studium w zakresie rachunkowości i finansów w Społecznym College’u Biznesu i Języków Obcych w Chrzanowie, wynik bardzo dobry
21.06.2000 Technik ekonomista o specjalności rachunkowość i finanse
22.08.2000 Uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - świadectwo kwalifikacyjne nr 18251/00
2000 - 2001 Podyplomowe Studia Podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, wynik bardzo dobry
31.03.2003-30.09.2006 Członek Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Chrzanowie, uchwała nr 3/03/2003
2000 - 2004 Student Studium Doktoranckiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wynik trzech egzaminów doktorskich bardzo dobry
15.07.2004 Obrona pracy doktorskiej pt. „Niemieckie derywaty z -ung jako składnik grupy wyrazowej i ich odpowiedniki w języku polskim” (ok. 300 stron)
14.09.2004 Nadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
29.09.2004 Egzaminator egzaminu maturalnego z języka niemieckiego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, nr ewidencyjny 333202739
14.12.2004 Ekspert Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, nr w rejestrze MENiS/13488/Eks
2004 - 2005 Kurs kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania oświatą w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach
2005 - 2006 Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach
16.06.2005

Wpis na Listę Tłumaczy Przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/292/05, decyzja Ministra Sprawiedliwości nr DO-V-0191-388/05

01.09.2005

Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, zarządzenie nr 59/05/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania KOZ tłumaczy przysięgłych (Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 21)
01.10.2005

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach, nr EN/2/2005
2006/2007 - 2008/2009

Egzaminator w Komisji Egzaminacyjnej Śląskiego Komitetu Okręgowego XXX-XXXII Olimpiady Języka Niemieckiego, ZNKJO w Sosnowcu

21.06.2007

Konsultant Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do udziału w przeprowadzaniu egzaminu na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, decyzja Ministra Sprawiedliwości nr DO-V-0192-37/07 z dnia 21 czerwca 2007 r.

09.07.2008

Rzeczoznawca podręczników do nauczania języka niemieckiego, wpisany na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, nr DPN-KSK/5002-A/07/08

07.08.2008

Akceptacja Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez Ministra Edukacji Narodowej na stopień nauczyciela dyplomowanego, nr DS/WPZN/1810A/2008/2385

02.09.2008

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego przez Ministra Edukacji Narodowej, nr MEN/1810d/2008-31.XII/2385

14.11.2008

Członek Rady Programowej Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu

21.05.2009

Konsultant Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do udziału w przeprowadzaniu egzaminu na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, decyzja Ministra Sprawiedliwości nr DO-V-0192-47/09 z dnia 21 maja 2009 r.

09.10.2012 Otwarcie przewodu habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina językoznawstwo, specjalność translatoryka, Rada Naukowa Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012
25.04.2013 Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do udziału w przeprowadzaniu egzaminu na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, decyzja Ministra Sprawiedliwości nr DO-V-0192-47/09 z dnia 25 kwietnia 2013 r. (trzecia kadencja PKE)
23.09.2013 Kolokwium habilitacyjne w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina językoznawstwo, specjalność translatoryka, Rada Naukowa Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012
15.10.2013 Zatwierdzenie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalność translatoryka, uchwałą Rady Naukowej Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu WrocławskiegoSZKOLENIA ZAWODOWE:

04.10.2003

Seminarium pt. „Fonetyka na lekcjach języka niemieckiego”, program DELFORT, CODN Warszawa i NKJO Chrzanów

18.10.2003

Seminarium pt. „Krajoznawstwo w nauczaniu języka niemieckiego”, program DELFORT, CODN Warszawa i NKJO Chrzanów

08.11.2003

Seminarium pt. „Praca z tekstem na lekcji j. niemieckiego”, program DELFORT, CODN Warszawa i NKJO Chrzanów

21.11.2005

Seminarium pt. „Sprechende Namen in Web-Domänen als neuer Gegenstand für den DaF-Unterricht und für eine Landeskunde Deutschland digital“, ZNKJO w Sosnowcu

07.2005-12.2005

Szkolenie kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, CODN w Warszawie

12.12.-13.12.2005

Szkolenie członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości, Kazimierz Dolny nad Wisłą

07.10.2006

Konferencja metodyczna pt. „Języki obce w szkole”, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, ZNKJO w Sosnowcu

08.10.-29.10.2006

Kurs doskonalacy pt. "Tworzenie, wdrażanie i realizacja własnych programów nauczania, eksperymentów i innowacji", MODN w Opolu

02.03./09.03.2007

Warsztaty tłumaczeniowe w zakresie technik paratłumaczeniowych, tłumaczenia kabinowego symultanicznego i konsekutywnego oraz tłumaczenia konsekutywnego z notacją z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie, Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu
13.12.-14.12.2007

Szkolenie członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości, Kazimierz Dolny nad Wisłą

11.01.2008

Warsztaty metodyczne na temat: Promocja szkoły – kreowanie jej wizerunku, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, ZNKJO w Sosnowcu

11.04.2008

Warsztaty metodyczne na temat: „Ćwiczenia z programem ZARB. Przygotowanie lekcji za wykorzystaniem komputera i Internetu”, Goethe- Institut w Warszawie, ZNKJO w Sosnowcu

12.05.-15.05.2008

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) dla pracodawców - samokształcenie kierowane, Usługi BHP i Ośrodek Szkolenia w Dąbrowie Górniczej

28.05.2008

Warsztaty dotyczące używania programu wspomagającego tłumaczenie TRADOS, Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu

20.06.2008

Szkolenie Wydawnictwa Max Hueber Verlag w Warszawie dotyczące prezentacji podręcznika „Ziel”, ZNKJO w Sosnowcu

09.12.-10.12.2008

Szkolenie członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości, Kazimierz Dolny nad Wisłą

02.03.2009

Seminarium pt. "Die deutsche Sprache angesichts der Globalisierung, Anglo-Amerikanisierung und Verdrängung", ZNKJO w Sosnowcu

22./23.05.2009

i 5.06.2009

Szkolenie specjalistyczne pt. "Podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego, karnego i gospodarczego istotne w pracy tłumacza przysięgłego", Zarząd Górnośląskiego Koła Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu, prowadzący Rafał Dzyr, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach
6.11.2009

Szkolenie specjalistyczne pt. "Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - unijne postępowanie cywilne", Zarząd Górnośląskiego Koła Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu, prowadzący Rafał Dzyr, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach

03.12.-04.12.2009

Szkolenie członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości, Kazimierz Dolny nad Wisłą

12.03.2010

Szkolenie specjalistyczne pt. "Zarys prawa upadłościowego dla tłumaczy", Zarząd Górnośląskiego Koła Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu, prowadzący Grzegorz Misina, Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach - sędzia wizytator sądów gospodarczych

21.05.2010

Seminarium metodyczne pt. "Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela", Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, ZNKJO w Sosnowcu

03.-04.12.2010 Szkolenie członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości, Kazimierz Dolny nad Wisłą
08.-09.09.2011 Szkolenie członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości, Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie
25.11.2011 Seminarium dla rzeczoznawców podręczników szkolnych organizowane w ramach projektu systemowego pt. Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
23.-24.01.2012 Dysleksja w nauczaniu języków obcych, Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, ZNKJO w Sosnowcu
03.12.2012 Seminarium Ministerstwa Edukacji Narodowej dla rzeczoznawców podręczników szkolnych organizowane w ramach projektu systemowego pt. Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
05.-06.12.2012 Szkolenie członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze SpSrawiedliwości, Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie
24.-25.10.2014 Szkolenie członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego przy Ministrze Sprawiedliwości, Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie
05.-06.12.2014 Szkolenie członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości, Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w PopowiePRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ ORAZ PEŁNIONE W NICH FUNKCJE:

05.03.1998

Członek Nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych w Warszawie

30.04.2003

Członek Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej TERTIUM w Krakowie

29.09.2003

Członek Rzeczywisty Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w Warszawie

31.08.2004

Członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego w Poznaniu

18.06.2005

Członek Zarządu Głównego VIII kadencji Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w Warszawie

30.11.2005

Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Warszawie, Rejestr Tłumaczy NOT nr 011038

30.03.2006

Członek Ekspert Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS

13.11.2007

Członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich w Warszawie

13.05.2008

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w Warszawie (2008-2011)

28.05.2008

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistyki - Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG)

30.05.2008

Członek Stowarzyszenia Verein Deutsche Sprache w Dortmundzie

08.05.2009

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Germanistów Polskich w Warszawie (2009-2012)

24.06.2009

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Warszawie (2008-2011)

06.12.2012

Członek Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej w Warszawie

07.06.2014 Członek Zarządu Głównego X kadencji Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w WarszawieNAGRODY I ODZNACZENIA:

01.10.2004

Nagroda zespołowa III stopnia za działalność naukowo-badawczą Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

01.10.2006

Nagroda Dyrektora Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu za osiągnięcia w pracy dydaktycznej

27.09.2008

Odznaka za Zasługi dla Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych PT TEPIS

28.05.2010

Nominacja do Brązowego Krzyża Zasługi - odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za działalność na rzecz Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych PT TEPIS

20.09.2010

Brązowy Krzyż Zasługi - odznaczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za działalność na rzecz Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych PT TEPIS

01.10.2010

Nagroda indywidualna III stopnia za działalność naukowo-badawczą Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

14.10.2010

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej

27.12.2011 Roczny dodatek uczelniany Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za ponadprzeciętne osiągnięcia w działalności naukowej
12.10.2012 Nagroda Dyrektora Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu za osiągnięcia w pracy dydaktycznej w roku akademickim 2011/2012
01.12.2013 Roczny dodatek uczelniany Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za ponadprzeciętne osiągnięcia w działalności naukowej