Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia, w celu dostosowania naszych usług oraz treści zamieszczonych na stronie do indywidualnych potrzeb użytkowników i mierzenia ich zainteresowania. Korzystając z tej strony akceptujesz politykę cookies.

X

BIURO TŁUMACZEŃ KUBART

Prof. UP dr hab. Artur Dariusz Kubacki

Wykaz publikacji

A. Druki zwarte (książki, monografie naukowe, słowniki, skrypty)

 1. Wzory polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych / Muster polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2003, 232 (współautor prof. Jan Iluk).
 2. Niemiecko-polski, polsko-niemiecki słownik z zakresu kontroli finansowo-księgowej z indeksem zawodów i specjalności, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, 295.
 3. Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych / Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen, Wydawnictwo Promocja XXI, Warszawa 2006, 368 (współautor prof. Jan Iluk).
 4. Klasyfikacje statystyczne w przekładzie na język niemiecki / Die statistischen Klassifikationen in deutscher Übersetzung, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, 1404.
 5. Grundlagen der Fremdsprachendidaktik. Unterrichtsbuch, Wydawnictwo Krakowskie, Kraków 2010, 120 (współautor dr Renata Czaplikowska).
 6. Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente, Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2011, 468.
 7. Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego. Opracowanie zbiorowe pod red. Zofii Rybińskiej, Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2011, 99-143, 201-253 (członek Komitetu Redakcyjnego).
 8. Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, 372.
 9. Słownik z zakresu kontroli finansowo-księgowej niemiecko-polski, polsko-niemiecki. Wörterbuch für Finanz- und Buchprüfung deutsch-polnisch, polnisch-deutsch. Drugie wydanie zmienione i uzupełnione, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, 338.
 10. Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? Przekłady tekstów z "Wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych" z komentarzem / Wie fertigt man beglaubigte Übersetzungen von Urkunden an? Kommentierte Übersetzungen zu den Texten aus der "Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen", Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART, Chrzanów 2014, 616 (współautor dr Karsten Dahlmanns).
 11. Wybór dokumentów austriackich dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Auswahl österreichischer Dokumente für Kandidaten zum beeideten Übersetzer/Dolmetscher. Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART, Chrzanów 2015, s. 288.
 12. Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Lehr- und Übungsbuch für künftige DaF-Lehrende. Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART, Chrzanów 2016, s. 240 (współautor dr Renata Czaplikowska).
 13. Kleines Fachlexikon der DaF-Didaktik. Theorie und Unterrichtspraxis. Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Chrzanów – Kraków 2019, s. 248 (współautor dr Renata Czaplikowska).
 14. Stilum vertas. Podręcznik do nauki przekładu literackiego dla studentów neofilologii. TransLand Publishing. Szczecin 2019 (współautorzy Piotr Sulikowski, Emil Lesner, Monika Płużyczka).
 15. Słownik polskiej terminologii przekładoznawczej, red. Łukasz Bogucki, Joanna Dybiec-Gajer, Maria Piotrowska, Teresa Tomaszkiewicz. Księgarnia Akademicka, Kraków 2019 (autor 14 haseł).
 16. Słownik z zakresu kontroli finansowo-księgowej niemiecko-polski, polsko-niemiecki. Wörterbuch für Finanz- und Buchprüfung deutsch-polnisch, polnisch-deutsch. Terminologia i dokumentacja finansowo-księgowa w przekładzie. Terminologie und Fachübersetzungen aus dem Finanzwesen und der Buchhaltung. Trzecie wydanie zmienione i uzupełnione. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2021.

B. Artykuły naukowe 

 1. Problemy konfrontacji polsko-niemieckiej terminologii podatkowej. [W:] Janusz Arabski (red.): Z problematyki języków specjalistycznych. Materiały z Konferencji. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach 2002, s. 63–72.
 2. Wybrana problematyka tłumaczeń ekonomicznych w warsztacie tłumacza przysięgłego. [W:] Krzysztof Hejwowski (red.): Teoria i dydaktyka przekładu, Wszechnica Mazurska, Olecko 2003, s. 129–138.
 3. Strategie tłumaczenia derywatów z -ung na przykładzie tekstu prawniczo-ekonomicznego. [W:] Lingua Legis 13, Warszawa 2005, s. 104–108.
 4. Kształcenie tłumaczy tekstów specjalistycznych w Polsce i Austrii. [W:] "Języki obce przepustką do zjednoczonej Europy i świata, Materiały pokonferencyjne z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej", SPNJO w Gliwicach, Gliwice 2005, s. 214–218.
 5. W sprawie terminologii organów samorządowych i nazw województw w języku niemieckim. Przyczynek krytyczny do stanowiska Konwentu Marszałków RP. [W:] Lingua Legis 14, Warszawa 2006, s. 39–45.
 6. Europejskie modele ustanawiania tłumaczy przysięgłych oraz kryteria dopuszczające do wykonywania zawodu w wybranych krajach Unii Europejskiej (współautor dr Iwona Wowro). [W:] Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej Tom 2. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Barcik i Ryszarda Barcika, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko Biała 2006, s. 228–240.
 7. Probleme bei der Übersetzung polnischer und deutschsprachiger Finanzberichte im Kontext der internationalen Rechnungslegungsstandards (IAS/IFRS). [W:] Universitas Ausgabe 4, Wien 2006, s. 12–14.
 8. Arkadownik, eguterzysta, formierz versus formowacz. O tłumaczeniu nazw zawodów z języka polskiego na język niemiecki. [W:] Lingua Legis 15, Warszawa 2007, s. 56–65.
 9. Problemy tłumaczenia niemieckojęzycznych dokumentów samochodowych. [W:] Maria Piotrowska (red.): Współczesne kierunki analiz przekładowych. Seria Język a Komunikacja 18, Wydawnictwo Tertium, Kraków 2007, s. 121–132.
 10. Kształcenie kandydatów na tłumaczy przysięgłych w Polsce. [W:] W dialogu języków i kultur. Konferencja naukowa. Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie 15–16 stycznia 2007, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa 2007, s. 237–249.
 11. Z gramatyką na bakier. Z doświadczeń egzaminatora matury z języka niemieckiego w 2007 roku. [W:] Języki Obce w Szkole 5, Warszawa 2007, s. 178–182.
 12. Ausgewählte Sprachfehler der Translatorik-Studenten bei der Übersetzung der Fachtexte aus dem Polnischen ins Deutsche. [W:] Dorota Werbińska, Barbara Widawska (red.): Wschód–Zachód. Dialog języków i kultur, tom II. Studia nad literaturą i językiem, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2007, s. 106–111.
 13. Wybrane problemy przekładu niemieckich i polskich dokumentów z zakresu prawa spadkowego. [W:] Ewa Kościałkowska-Okońska, Lech Zieliński (red.): Rocznik przekładoznawczy 3/4 (2007/2008). Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, Wydawnictwo UMK, Toruń 2008, s. 117–127.
 14. Deutsche ung-Derivate als Komponente einer Wortgruppe und deren Übersetzungsstrategien ins Polnische am Beispiel eines Fachtextes. [W:] Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Marcel Thelen (red.): Translation and Meaning, Part 8. Proceedings of the Łódź Session of the 5rd International Maastricht-Łódź Duo Colloquium on "Translation and Meaning" Held in Łódź, Poland, s. 23–25 September 2005, Maastricht School of Translation and Interpreting of Hogeschool Zuyd, Maastricht 2008, s. 187–195.
 15. Kształcenie sprawności tłumaczenia na poziomie kolegialnym i uniwersyteckim. [W:] Anna Maria Harbig (red.): Nauczanie języków obcych w szkole wyższej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok 2008, s. 85–97.
 16. Analiza ilościowa i jakościowa derywatów z -ung w niemieckim języku prawniczo-ekonomicznym. [W:] Przegląd Glottodydaktyczny tom 25, Warszawa 2008, s. 53–72.
 17. Zestawienie niemieckich i polskich ekwiwalentów nazw władzy sądowniczej. [W:] Lingua Legis 16, Warszawa 2008, s. 52–67.
 18. Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych. [W:] Piotr Nowak, Paweł Nowakowski (red.): Język, Komunikacja, Informacja. Tom 3, Wydawnictwo SORUS, Poznań 2008, s. 149–161.
 19. Skupienia terminologiczne w polskim języku specjalistycznym. [W:] Przegląd Glottodydaktyczny tom 26, Warszawa 2009, s. 35–40.
 20. Fehler in der Fachübersetzung der Kandidaten für einen staatlich vereidigten Übersetzer. [W:] Anna Mrożewska (red.): Philologische Ostsee-Studien. Zeszyty Naukowe Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej Nr 2, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009, s. 11–28.
 21. Problemy tłumaczenia polskich i niemieckich wyroków w sprawach cywilnych i karnych. [W:] Lingua Legis 17, Warszawa 2009, s. 76–86.
 22. Techniki tłumaczenia złożeń nominalnych z derywatami z -ung na język polski. [W:] Edward Białek, Magdalena Bieniasz, Eugeniusz Tomiczek (red.): Orbis Linguarum vol. 34. Teksty ofiarowane Profesorowi Feliksowi Przybylakowi, Wrocław 2009, s. 221–247.
 23. Sprawozdanie z przebiegu Olimpiady języka niemieckiego na terenie województwa śląskiego w latach 2006/2007–2008/2009. [W:] Języki Obce w Szkole 3, Warszawa 2009, s. 167–175.
 24. Awans zawodowy nauczycieli języków obcych. Z doświadczeń eksperta MEN. [W:] Mirosław Pawlak, Anna Mystkowska-Wiertelak, Agnieszka Pietrzykowska (red.): Nauczyciele języków obcych dziś i jutro, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu, Poznań–Kalisz 2009, s. 281–292.
 25. Relacje interlingwalne między niemieckimi derywatami z -ung i ich odpowiednikami w języku polskim. [W:] Investigationes Linguisticae, vol. XVII, Instytut Językoznawstwa UAM, Poznań 2009, s. 1–14.
 26. Semantisch-strukturelle Analyse der Berufsbezeichnungen im Deutschen und Polnischen. [W:] Iwona Bartoszewicz, Martine Dalmas, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.): Germanistische Linguistik extra muros – Aufgaben. Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 4, Oficyna Wydawnicza ATUT & Neisse Verlag, Wrocław–Dresden 2009, s. 37–46.
 27. Zasady rozbudowywania frazy nominalnej w języku niemieckim i polskim. [W:] Investigationes Linguisticae, vol. XVII, Instytut Językoznawstwa UAM, Poznań 2009, s. 15–34.
 28. Zum Beruf eines vereidigten Übersetzers in Polen. [W:] Paweł Bąk, Małgorzata Sieradzka, Zdzisław Wawrzyniak (red.): Texte und Translation, Danziger Beiträge zur Germanistik, Bd. 29, Peter Lang, Frankfurt/M i in. 2010, s. 273–280.
 29. Jak tłumaczyć oficjalne nazwy zawodów i specjalności z języka niemieckiego i na język niemiecki? [W:] Maria Piotrowska (red.): Tłumacz wobec problemów kulturowych. Seria Język a Komunikacja 26, Wydawnictwo Tertium, Kraków 2010, s. 71–81.
 30. Jak tłumaczyć nazwy ustaw niemieckich i polskich? [W:] Lingua Legis 18, Warszawa 2010, s. 56–68.
 31. Rola ćwiczeń tłumaczeniowych na lekcji języka obcego. [W:] Katarzyna Karpińska-Szaj (red.): Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Nr 35. Badania glottodydaktyczne w praktyce, Poznań 2010, s. 195–205.
 32. Rollenträger im polnischen und deutschen Rechtssystem aus Übersetzerischer Sicht. [W:] Anna Małgorzewicz (red.): Translation: Theorie – Praxis – Didaktik, Oficyna Wydawnicza ATUT & Neisse Verlag, Wrocław–Dresden 2010, s. 311–321.
 33. Gibt es eine Fachsprache der Wirtschaft? [W:] Magdalena Duś, Grażyna Zenderowska-Korpus (red.): Fachsprachenpropädeutik im Germanistikstudium, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, Częstochowa 2010, s. 67–82.
 34. Anglizismen in deutschen und polnischen Geschäftsberichten. [W:] Mariola Smolińska, Barbara Widawska (red.): Wschód–Zachód. Dialog kultur. Studien zur Sprache und Literatur. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2010, s. 48–58.
 35. Podiumsdiskussion: Welchen Referenzrahmen braucht die germanistische Translationsdidaktik? [W:] Iwona Bartoszewicz, Martine Dalmas, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.): Germanistische Linguistik extra muros – Aufforderungen. Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 5, Oficyna Wydawnicza ATUT & Neisse Verlag, Wrocław–Dresden 2010, s. 213–236 (221–222, 225–226, 231–232).
 36. Analiza błędów w tłumaczeniu na język polski dokumentu spadkowego Erbschein. [W:] Zuzana Bohušová, Anita Huťková, Anna Małgorzewicz, Joanna Szczęk (red.): Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge 4. Studia Translatorica, vol. 2, Oficyna Wydawnicza ATUT & Neisse Verlag, Wrocław–Dresden 2011, s. 31–41.
 37. Analiza błędów w tłumaczeniu na język polski dokumentu spadkowego Erbschein. [W:] Lingua Legis 20, Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2011, s. 66–75.
 38. Makro- und Mikrostruktur deutscher und polnischer Geschäftsberichte. [W:] Mariola Smolińska (red.): Wort – Bedeutung, Sinn und Wirkung. Festschrift für Prof. Dr. habil. Oleksij Prokopczuk zum 70. Geburtstag. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2011, s. 113–122.
 39. Austriacki język prawa – z doświadczeń tłumacza. [W:] Łukasz Karpiński (red.): Komunikacja specjalistyczna. Tom 4: Od terminologii do leksykografii. IKLA UW, Warszawa 2011, s. 212–224.
 40. Derywacja niemieckich rzeczowników z sufiksem -ung. [W:] Edward Białek, Monika Grabowska, Eugeniusz Tomiczek (red.): Orbis Linguarum vol. 37. Neisse Verlag & Oficyna Wydawnicza ATUT, Dresden–Wrocław 2011, s. 353–378.
 41. Problemy terminologiczne w tłumaczeniu uwierzytelnionym polskich i niemieckich dokumentów USC. [W:] Joanna Dybiec-Gajer, Maria Piotrowska (red.): Przekład – teorie, terminy, terminologia. Seria Język a Komunikacja 30, Wydawnictwo Tertium, Kraków 2012, s. 151–160.
 42. O problemach tłumaczenia poświadczonego polskich dokumentów szkolnych. [W:] Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication, vol. 9, Poznań 2012, s. 79–101.
 43. Beurteilung der Qualität von Dolmetschleistungen der Kandidaten für einen staatlich geprüften Dolmetscher in Polen. [W:] Lew N. Zybatow, Alena Petrova, Michael Ustaszewski (red.): Translationswissenschaft: Alte und neue Arten der Translation in Theorie und Praxis. Tagungsband der 1. Internationalen Konferenz TRANSLATA «Translationswissenschaft: gestern – heute – morgen», 12.-14. Mai 2011, Innsbruck, Band 16, Peter Lang, Frankfurt am Main et al. 2012, s. 397–402.
 44. Die Staatsprüfung zum vereidigten Übersetzer und Dolmetscher in Polen. [W:] Lew N. Zybatow, Anna Małgorzewicz (red.): Sprachenvielfalt in der EU und Translation. Translationstheorie trifft Translationspraxis. SummerTrans-Lektionen zur Translationswissenschaft, Studia Translatorica, vol. 3, Oficyna Wydawnicza ATUT & Neisse Verlag, Wrocław–Dresden 2012, s. 121–140.
 45. Analiza błędów popełnianych w części ustnej egzaminu na tłumacza przysięgłego. [W:] Przemysław Janikowski (red.): Stare problemy, nowe metody. Seria: Tłumaczenie ustne – teoria, praktyka, dydaktyka nr 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2012, s. 159–187.
 46. Grupa wyrazowa w opisie lingwistycznym. [W:] Edward Białek, Mirosława Czarnecka, Urszula Kawalec, Eugeniusz Tomiczek (red.): Orbis Linguarum. Ein Gedenkband zum 20. Todestag von Professor Marian Szyrocki, vol. 38, Neisse Verlag & Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław–Dresden 2012, s. 597–626.
 47. Polnische Geschäftsberichte aus linguistischer Perspektive. W: Franciszek Grucza (red.): Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit, Fachsprachen in Theorie und Praxis, hrsg. von Franciszek Grucza und Jianhua Zhu, Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG), Bd. 18, Peter Lang, Frankfurt am Main et al. 2013, s. 57–61.
 48. Problemy tłumaczenia niemieckich dokumentów szkolnych. [W:] Lingua Legis 21. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2013, s. 26–38.
 49. Teksty paralelne jako narzędzie pomocnicze przy sporządzaniu tłumaczeń (specjalistycznych). [W:] Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication, vol. 13, Poznań 2013, s. 145–157.
 50. Zur forensischen Kompetenz eines vereidigten Translators. [W:] Iwona Bartoszewicz, Anna Małgorzewicz (red.): Kompetenzen des Translators: Theorie – Praxis – Didaktik. Studia Translatorica, vol. 4, Oficyna Wydawnicza ATUT & Neisse Verlag, Wrocław–Dresden 2013, s. 69–83.
 51. O problemach tłumaczenia niemieckojęzycznych dokumentów szkolnych. [W:] Joanna Dybiec-Gajer, Anna Tereszkiewicz (red.): Słowo – kontekst – przekład. Seria Język a Komunikacja 34, Wydawnictwo Tertium, Kraków 2014, s. 171–186.
 52. Pluricentryzm w niemieckim języku standardowym i specjalistycznym. [W:] Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication, vol. 17, Poznań 2014, s. 157–174.
 53. Błąd krytyczny w tłumaczeniach poświadczonych. [W:] Iwona Bartoszewicz, Anna Małgorzewicz (red.): Translationsforschung: Methoden, Ergebnisse, Perspektiven. Studia Translatorica, vol. 5, Oficyna Wydawnicza ATUT, Neisse Verlag, Wrocław–Dresden 2014, s. 49–58.
 54. Błąd krytyczny w tłumaczeniach poświadczonych. [W:] Lingua Legis 22. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2014, s. 63–71.
 55. Tłumacz przysięgły w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości. [W:] Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zeszyt 4 (15)/2014, s. 46–64.
 56. Formuła poświadczająca tłumacza przysięgłego. [W:] Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication, vol. 21, Poznań 2015, s. 21–37.
 57. What are sworn translators punished for? 10 years of operation of the Commission for Professional Accountability of Sworn Translators at the Minister of Justice. [W:] Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication, vol. 23, Poznań 2015, s. 7–17 (współautor Jan Gościński).
 58. Deutsche und polnische Berufe in der Rechtspflege aus translatorischer Sicht. [W:] Roman Opiłowski, Waldemar Czachur (red.): Sprache – Wissen – Medien. Festschrift für Professor Gerd Antos. Wrocławskie studia z lingwistyki mediów. Breslauer Studien zur Medienlinguistik, Oficyna Wydawnicza ATUT, Neisse Verlag, Wrocław–Dresden 2015, s. 145–161.
 59. Pluricentryzm w niemiecko-polskich słownikach ogólnych i specjalistycznych. [W:] Lingwistyka Stosowana/Applied Linguistics/Angewandte Linguistik 15: 4/2015, Warszawa 2015, s. 33–46.
 60. Die Bewertungskriterien bei der Staatlichen Prüfung für vereidigte Übersetzer und Dolmetscher in Polen aus der Sicht eines Prüfers. [W:] Magdalena Duś, Robert Kołodziej, Tomasz Rojek (red.): Wort – Text – Diskurs. Festschrift für Zofia Berdychowska zum 65. Geburtstag, Danziger Beiträge zur Germanistik, Band 53, Peter Lang, Frankfurt am Main et al. 2016, s. 407–419.
 61. Der plurizentrische Ansatz in der Rechtsübersetzung. Eine Fallstudie zur schweizerhochdeutschen und bundesdeutschen Terminologie im Familienrecht. [W:] Lingwistyka Stosowana/Applied Linguistics/Angewandte Linguistik 18: 3/2016, Warszawa 2016, s. 65–77.
 62. Plurizentrik in der Fachübersetzung am Beispiel der schweizerischen Rechtssprache. [W:] Jianhua Zhu, Jin Zhao, Michael Szurawitzki (red.): Germanistik zwischen Tradition und Innovation. Akten des XIII. Kongresses der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG), Shanghai, 23.–30.8.2015. Band 2: Angewandte Fachsprachenforschung – Konstruktionen im Sprachvergleich – Deutsch in Bewegung: Grammatische Variation in der Standardsprache – Sprache und Identität: kulturelle, politische und soziale Perspektiven – Zweisprachige Lexikografie: Entwicklung, Stand, Tendenzen – Text und (hyper)mediale Kultur, Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG), Band 21, Peter Lang, Frankfurt am Main et al. 2016, s. 55–59.
 63. Der plurizentrische Ansatz in der Rechtsübersetzung. Eine Fallstudie zur schweizerhochdeutschen und bundesdeutschen Terminologie im Familienrecht. [W:] Lingwistyka Stosowana/Applied Linguistics/Angewandte Linguistik 18: 3/2016, Warszawa 2016, s. 65–77.
 64. Wpływ języków słowiańskich na austriacką i szwajcarską odmianę języka niemieckiego. [W:] Halina Chodurska, Aurelia Kotkiewcz (red.): Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, s. 269–280. 
 65. Niemieckie i polskie nazwy zawodów prawniczych z perspektywy translacyjnej. [W:] Marta Czyżewska, Aleksandra Matulewska (red.): Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – współczesne wyzwania, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, Warszawa 2016, s. 287–308.
 66. O abrewiacjach i akronimach w pracy tłumacza przysięgłego języka niemieckiego i polskiego. [W:] Lingua Legis 24. Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Warszawa 2016, s. 7–22. 
 67. Tłumacz przysięgły w służbie notariatu. [W:] Krakowski Przegląd Notarialny, Kwartalnik Izby Notarialnej w Krakowie, rok 2 nr 1 styczeń 2017, s. 67–91.
 68. When will I become a Schnitzel? – I hope never. Echte und falsche Freunde des Übersetzers in der Translationsdidaktik. [W:] Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication, vol. 29, Poznań 2017, s. 85–103 (współautor Ursula Kiermeier).
 69. Kryteria oceny egzaminu na tłumacza przysięgłego z perspektywy egzaminatora. [W:] Edward Białek, Tomasz Jabłecki, Jaroslav Lopuschanskyj (red.): Orbis Linguarum, vol. 46, Festgabe für Hubert Orłowski zum achtzigsten Geburtstag, Neisse Verlag & Oficyna Wydawnicza ATUT, Dresden–Wrocław 2017, s. 469–482.
 70. 10 lat działalności Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości. Próba podsumowania. [W:] Rocznik przekładoznawczy 12, Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, s. 201–215 (współautor Jan Gościński). 
 71. Tłumaczenie poświadczone – nowa specjalizacja na studiach wyższych drugiego stopnia? [W:] Katarzyna Nowakowska, Danuta Romaniuk, Agnieszka Sochal (red.): Humanistyka a praktyczny profil kształcenia uniwersyteckiego w nauczaniu języka, literatury i kultury w warunkach obcokulturowych, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2017, s. 93–110.
 72. Status und Zertifizierung vereidigter Dolmetscher in den deutschsprachigen Ländern und Polen. Parallelen und Unterschiede. [W:] Anna Jaroch, Jan Franciszek Nosowicz (red.): W dialogu języków i kultur. Tom VI, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa 2017, s. 203–224. 
 73. Przekład niemieckojęzycznych dokumentów samochodowych w świetle koncepcji pluricentryzmu językowego. [W:] Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication, vol. 31, Poznań 2017, s. 115–145. 
 74. Pozaakademickie kształcenie kandydatów na tłumaczy przysięgłych w Polsce. [W:] Kubacki Artur Dariusz, Sowa-Bacia Katarzyna (red.): Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018, s. 96–128.
 75. Ocena regulacji ustawowych w odniesieniu do zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce. [W:] Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication, vol. 35, Poznań 2018, 7–39.
 76. Systemy przekładu maszynowego w pracy tłumacza języka niemieckiego. [W:] Edward Białek, Tomasz Małysek, Natalia Południak (red.): Orbis Linguarum, vol. 52, Dresden–Wrocław 2018, s. 131–150 (współautor Magdalena Łomzik).
 77. Podstawowe trudności w przekładzie tekstów z zakresu prawa i sposoby nauczania tłumaczenia prawniczego. [W:] Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia (red.): Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2020, s. 127–148.
 78. Land Registration Concepts in Translation. [W:] International Journal for the Semiotics of Law – Revue internationale de Sémiotique juridique, 2020, s. 1–32 (współautor Jan Gościński).
 79. Die Tränen von Jan Kochanowski in deutscher und englischer Nachdichtung. [W:] Artur Dariusz Kubacki, Isabel Röskau-Rydel (red.): Literatur und Kultur zwischen West und Ost. Imagination, Kommunikation und Wahrnehmung in regionalen Kulturräumen. Festschrift für Paul Martin Langner zum 65. Geburtstag. Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, Göttingen 2020, s. 193–208 (współautor Jan Gościński)..
 80. Analiza języka w polskich przekładach powieści Michaela Endego Momo. [W:] Angela Bajorek, Małgorzata Chrobak, Dorota Szczęśniak (red.): Michael Ende – czuły fantasta. Sylwetka i strategia pisarska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2020, s. 239–254.
 81. Treny Jana Kochanowskiego w przekładzie na język angielski i niemiecki – studium przypadku. [W:] Białek Edward, Biernacka-Licznar Katarzyna, Kubocz Justyna (red.): Orbis Linguarum vol. 55. Wrocław – Dresden: Oficyna Wydawnicza ATUT – Neisse Verlag, s. 191–204 (współautor Jan Gościński).
 82. Język polski jako wyzwanie egzaminacyjne. Charakterystyka błędów kandydatów na tłumaczy przysięgłych na egzaminie pisemnym. [W:] Ewa Bagłajewska-Miglus, Thomas Vogel (red.): Wege und Umwege zum Verstehen: Sprachmittlung und interkulturelle Mediation im Polnischunterricht / Różne drogi do zrozumienia: pośrednictwo językowe i mediacja międzykulturowa w nauczaniu języka polskiego, Polnisch als Fremd- und Zweitsprache, tom 6, Shaker Verlag, Düren 2021, s. 79–98 (współautor Jan Gościński).
 83. Wynagradzanie tłumaczy przysięgłych w Polsce w świetle obowiązujących aktów prawnych. [W:] Roczniki Administracji i Prawa, vol. 3, Sosnowiec 2021 (współautor Lucyna Krenz-Brzozowska).
 84. O nieprzekładalności tekstów prawniczych z perspektywy translodydaktyka. [W:] Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia (red.): Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 3, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2022, s. 25–42.
 85. Einsatz des maschinellen Übersetzers eTranslation beim Übersetzen von kartellbezogenen Rechtsakten. [W:] Artur D. Kubacki, Emil Lesner, Anna Sulikowska, Piotr Sulikowski (red.): Translation Landscapes – Internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft, Band 5, Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2022, w druku (współautor Magdalena Łomzik).

 C. Recenzje

 1. Języki fachowe, problemy dydaktyki i translacji. Recenzja zbioru materiałów konferencyjnych, wydanych pod red. Andrzeja Kątnego. [W:] Języki Obce w Szkole 3, Warszawa 2002, 6974.
 2. Thomas Tinnefeld (2002): Prüfungsdidaktik. Zur Fundierung einer neuen wissenschaftlichen Disziplin am Beispiel der modernen Fremdsprachen. Aachen: Shaker Verlag. [W:] Języki Obce w Szkole 6, Warszawa 2005, 271273.
 3. Ewa Schwierskott (2006): Deutsche juristische Fachsprache in Übungen. Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa. [W:] Języki Obce w Szkole 1, Warszawa 2007, 186188 .
 4. Anna Jopek-Bosiacka (2006): Przekład prawny i sądowy. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa. [W:] Orbis Linguarum, vol. 32, Wrocław 2007, 415417.
 5. Małgorzata Tryuk: Przekład ustny środowiskowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 208. [W:] Poradnik Językowy 5, Warszawa 2007, 6670.
 6. Włodzimierz Kafka, Anna Majkiewicz, Joanna Ziemska, Katarzyna Zubik (2008): Aktuelles zu Wirtschaft und Politik Polens. Unterrichtsbuch, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. [W:] Języki Obce w Szkole 3, Warszawa 2008, 105106.
 7. Małgorzata Tryuk: Przekład ustny konferencyjny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 233. [W:] Języki Obce w Szkole 5, Warszawa 2008, 197199.
 8. Monika Pawęska: Lexikon der juristischen Fachbegriffe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 376. [W:] Języki Obce w Szkole 2, Warszawa 2009, 190192.
 9. Anna Bednarczyk: W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 165 s. [W:] Lingwistyka Stosowana. Przegląd tom 1, Warszawa 2009, 264266.
 10. Katarzyna Biernacka-Licznar, Ewa Żuchowska: Egzamin na tłumacza przysięgłego. Zbiór dokumentów włoskich. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, 303 strony (recenzja książki). [W:] Monika Krajewska, Lech Zieliński (red.): Rocznik przekładoznawczy 8, Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, 247250.
 11. Martyna Szczygłowska: Übersetzungsfehler. Eine kritische Betrachtung aus der Sicht der anthropozentrischen Translatorik. Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik Band 12. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2013, ISBN 978-3-631-63636-7, 236 stron [W:] Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication vol. 17. Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014, 191–193.
 12. Małgorzata Stanek: Dolmetschen bei der Polizei. Zur Problematik des Einsatzes unqualifizierter Dolmetscher. TRANSÜD Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens, Frank & Timme. Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin 2011, 255 stron (recenzja książki). [W:] Monika Krajewska, Lech Zieliński (red.): Rocznik przekładoznawczy 9, Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 339–343.
 13. Małgorzata Stanek: Dolmetschen bei der Polizei. Zur Problematik des Einsatzes unqualifizierter Dolmetscher. Frank & Timme. Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin 2011, 255 Seiten (Buchrezension). [W:] Ewa Tuora-Schwierskott (red.): Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift Nr.2/2014. Das Magazin der Deutsch-Polnischen Juristen-Vereinigung, Berlin 2014, s. 20–21.
 14. Aleksandra Matulewska: Legilinguistic Translatology. A Parametric Approach to Legal Translation (= Linguistic Insights: Studies in Language and Communication. Volume 171). Peter Lang, Bern2013, 279 pages. [W:] Edward Białek, Tomasz Szymański, Witold Ucherek (red.): Orbis Linguarum, vol. 41. Oficyna Wydawnicza ATUT & Neisse Verlag, Wrocław–Dresden 2014, s. 422–424.
 15. Joanna Grzybek: Alternatywne metody rozwiązywania sporów w przekładzie chińsko-polskim i polsko-chińskim. Studium badawcze terminologii z zakresu arbitrażu (= Dissertationes legilinguisticae. Studies in Legilinguistics 2. Studies in Legal Language and Communication), Tom2. Poznań: Wydawnictwo Naukowe CONTACT, 2013, ISBN 978-83-60251-72-0, 280 ss. [W:] Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication, vol. 21. Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2015, s. 89–91.
 16. Lucyna Krenz-Brzozowska: Das Notationssystem von Heinz Matyssek. Die Realität seiner Anwendung und sein generatives Potential beim Konsekutivdolmetschen. Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik. Herausgegeben von Waldemar Pfeiffer und Camilla Badstübner-Kizik, Band 3, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, ISBN 978-3-631-64274-0, 374 strony. [W:] Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication vol. 22. Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2015, s. 109–111.
 17. Recenzja książki Wörterbuch rechtsterminologischer Unterschiede Österreich-Deutschland Rudolfa Muhra i Marlene Peinhopf. Österreichisches Deutsch. Sprache der Gegenwart. Herausgegeben von Rudolf Muhr, Band 16, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015, ISBN 978-3-631-62079-3, 750 stron. [W:] Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication, vol. 25, Poznań 2016, s. 133–139.
 18. Z najnowszych badań legilingwistycznych w Polsce. Recenzja książki pt. Methodology for Interlingual Comparison of Legal Terminology. Towards General Legilinguistic Translatology. Paulina Kozanecka, Aleksandra Matulewska i Paula Trzaskawka. 2017. Dissertationes legilinguisticae. Studies in Legilinguistics. Studies in Legal Language and Communication. Tom 11. Poznań: Wydawnictwo Naukowe CONTACT. ISBN 978-83-65287-50-2. 180 stron. [W:] Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication, vol. 31, Poznań 2017, s. 167–172.
 19. Badania polonistyczne w zakresie legilingwistyki. Recenzja książki pod tytułem Polszczyzna. O większą poprawność językową tekstów prawniczych i nie tylko. Maciej Malinowski. 2018. Kraków: Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk s.c. ISBN: 978-83-948679-8-0. 312 stron. [W:] Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication vol. 39. Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019, s. 71–80.
 20. Legilingwistyczne badania kontrastywne w Polsce na przykładzie pary języków koreański – polski. [W:] Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication vol. 40. Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019, s. 91–101.

 D. Inne (polemiki, komunikaty, sprawozdania, przedmowy, posłowia, tłumaczenia etc.)

 1. Tłumaczenie fragmentów książki „Historia 18711945. Podręcznik dla szkół średnich" Anny Radziwiłł, Wojciecha Roszkowskiego. [W:] Geschichte konkret 3. Ein Lehr- und Arbeitsbuch, Schroedel Verlag, Hanower 1997, s. 97.
 2. Skorowidz (indeks rzeczowy i nazwisk) do książki Karla Bühlera (tłum. z języka niemieckiego: J. Koźbiał) pt. "Teoria języka", Wydawnictwo Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków, 2004, s. 447467 (współautor dr Marek Dudek).
 3. Tłumaczenie streszczeń do czasopisma naukowego pod red. Piotra Greinera "Szkice archiwalno-historyczne nr 3 (2007)", Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice, 2007, s. 299307.
 4. Konsultacja terminologiczna w zakresie słownictwa ekonomicznego, księgowego i podatkowego do "Wielkiego słownika polsko-niemieckiego" pod red. Józefa Wiktorowicza i Agnieszki Frączek, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2008, s. 1100.
 5. Tłumaczenie streszczeń do czasopisma naukowego pod red. Piotra Greinera "Szkice archiwalno-historyczne nr 4 (2008)", Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice, 2008, s. 251257.
 6. Tłumaczenie streszczenia do monografii pod red. Zbigniewa Kieresia, Sławomiry Krupy, Mirosława Węckiego "Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku", Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice, 2008, s. 151152.
 7. Tłumaczenie streszczeń do czasopisma naukowego pod red. Piotra Greinera "Szkice archiwalno-historyczne nr 5 (2009)", Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2009, s. 253258.
 8. Tłumaczenie wstępu do "Informatora o zasobie archiwalnym" pod red. Piotra Matuszka i Joanny Szczepańczyk, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Katowice 2009, s. 2135.
 9. Konsultacja terminologiczna w zakresie słownictwa ekonomicznego, księgowego i podatkowego do "Wielkiego słownika niemiecko-polskiego" pod red. Józefa Wiktorowicza i Agnieszki Frączek, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2010, s. 1264.
 10. Opracowanie antologii tekstów specjalistycznych do "Egzaminu na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty" pod red. Bolesława Cieślika, Liwiusza Laski i Michała Rojewskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 113123.
 11. Tłumaczenie streszczeń do czasopisma naukowego pod red. Piotra Greinera "Szkice archiwalno-historyczne nr 6 (2010)", Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2010, s. 24, 33, 56, 66,77, 99, 115-116, 129, 144, 148, 155, 165, 170, 185, 193.
 12. Tłumaczenie streszczeń do "Inwentarza akt Policji Województwa Śląskiego [1911] 1922-1939" pod red. Edwarda Długajczyka, Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2010, s. 9394.
 13. Tłumaczenie wstępu do katalogu "Dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma. Policja Województwa Śląskiego 1922-1939" pod red. Adama Dudka, Ryszarda Kaczmarka i Mirosława Węckiego, Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2010, s. 79.
 14. Tłumaczenie streszczeń do czasopisma naukowego pod red. Macieja Fica i Ryszarda Kaczmarka "Szkice archiwalno-historyczne nr 8 (2011)". Numer specjalny: "Powstania śląskie w pamięci historycznej. Uczestnicy - pomniki - rocznice", Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2011, s. 6, 10, 24, 38, 50, 64, 74, 80, 105, 125, 139, 154, 164, 172, 176, 195, 221, 236, 254.
 15. Tłumaczenie streszczenia do katalogu wystawy pod red. Jakuba Grudniewskiego, Ryszarda Kaczmarka, Mirosława Węckiego "Powstania śląskie 1919-1920-1921. Uczestnicy Pomniki Rocznice". Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2011, s. 137138.
 16. Tłumaczenie streszczenia do monografii pod red. Edwarda Długajczyka, Piotra Greinera, Sławomira Krupy "Zespoły akt do dziejów powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku z lat 1918-1950 w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach" z serii Archivum Silesiae Superioris vol. III. Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2011, s. 151152.
 17. Członek Międzyinstytucjonalnego Komitetu Konsultacyjnego - współautor "Kodeksu tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011" pod red. Danuty Kierzkowskiej, Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2011, s. 290.
 18. Tłumaczenie streszczeń do czasopisma naukowego pod red. Piotra Greinera "Szkice archiwalno-historyczne nr 9 (2012)", Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2012, s. 26, 41, 49, 64, 81, 102, 126, 141, 156, 168, 192, 203, 222, 238, 253, 266, 281, 292. 
 19.  Tłumaczenie wstępu do "Informatora o zasobie archiwalnym. Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach" pod red. Izabeli Frołow, Bogusława Małuseckiego, Piotra Matuszka i Janiny Wolanin, Archiwum Państwowe w Katowicach, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Katowice 2012, s. 29–40.
 20. Tłumaczenie streszczeń do "Inwentarza akt miasta Katowic [1823] 1865-1945 [1953]" pod red. Sławomiry Krupy z serii Archivum Silesiae Superioris, vol. IV. Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2012, s. 69–70. 
 21. Tłumaczenie streszczenia do monografii pod red. Barbary Kalinowskiej-Wójcik "Archiwum w regionie, region w archiwum. 80 lat Archiwum Państwowego w Katowicach 1932-2012", Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2012, s. 235–238.
 22. Tłumaczenie streszczeń do czasopisma naukowego pod red. Piotra Greinera Szkice archiwalno-historyczne nr 10 (2013), Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2013, s. 32, 61, 76, 85, 106, 135, 153, 177, 200, 218, 229, 242, 250, 260, 279.
 23. Antologia tekstów specjalistycznych do Egzaminu na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty pod red. naukową Bolesława Cieślika, Liwiusza Laski i Michała Rojewskiego, wydanie drugie zmienione i poszerzone, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 117–132.
 24. Tłumaczenie streszczeń do czasopisma naukowego pod red. Piotra Greinera Szkice archiwalno-historyczne nr 11 (2014), Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2014, s. 27, 43, 55, 74, 95, 106, 119, 133, 155, 179, 203, 230, 247, 252, 257, 261, 270, 285, 290.
 25. Tłumaczenie streszczeń do czasopisma naukowego pod red. Piotra Greinera Szkice archiwalno-historyczne nr 12 (2015), Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2015, s. 75, 87, 98, 125, 142, 180, 206, 220, 242, 255, 278, 287.
 26. Tłumaczenie streszczenia do monografii pod red. Barbary Kalinowskiej-Wójcik Między Wschodem i Zachodem. Ezechiel Zivier (1868-1925). Historyk i archiwista, Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2015, s. 323–328.
 27. Translation Panel 1 : Professional Accountability of Sworn Translators. [W:] Marcin Tereszewski, Marcin Walczyński (red.): Book of Abstracts Emotion(s). 24th Conference of The Polish Association for The Study of English (PASE), Wrocław 2015, s. 16–17 (współautorzy: Bolesław Cieślik, Marek Kuźniak).
 28. Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych. [W:] Biuletyn LST 2/2017, Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Lublin 2017, s. 13–16.
 29. Błąd krytyczny w tłumaczeniach poświadczonych. [W:] Biuletyn LST 4/2018, Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Lublin 2018, s. 3–6.
 30. Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego pod red. Zofii Rybińskiej, Marty Czyżewskiej, Joanny Miler-Cassino, Janusza Poznańskiego i Edwarda Szędzielorza, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, Warszawa 2018 (członek Międzyinstytucjonalnego Komitetu Konsultacyjnego – współautor).
 31. Podstawowe trudności w przekładzie tekstów prawa. [W:] Artykuły po konferencji: Prawo i język prawa – współczesne dylematy. Lublin, 26 stycznia 2019 r., Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Lublin 2019, s. 2–8, http://www.lst-lublin.org.pl/ index.php/341-artykuly-z-konferencji-prawo-i-jezyk-prawa-wspolczesne-dylematy.
 32. Zmodyfikowane kryteria oceny egzaminu na tłumacza przysięgłego w Polsce. [W:] Biuletyn LST 5/2019, Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Lublin 2019, s. 9–10.
 33. Rys historyczny zawodu tłumacza. [W:] Biuletyn LST 1/2021, Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Lublin 2021, s. 4–5.
 34. Pluricentryzm w niemieckim języku standardowym i specjalistycznym. [W:] Biuletyn LST 2/2021, Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Lublin 2021, s. 13–16.

E. Redakcje naukowe

 1. Artur Dariusz Kubacki (red. nauk.): Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język angielski. Analiza językowa. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2013 (autor Marek Kuźniak).
 2. Artur Dariusz Kubacki (red. nauk.): Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język angielski. Analiza językowa. Wydanie drugie. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016 (autor Marek Kuźniak). 
 3. Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia (red. nauk.): Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2018. 
 4. Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia (red. nauk.): Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2020. 
 5. Artur Dariusz Kubacki (red. nauk.): Deutsche Rechtssprache. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020 (autor Barbara Kaczmarek).
 6. Artur Dariusz Kubacki, Isabel Röskau-Rydel (red. nauk.): Literatur und Kultur zwischen West und Ost. Imagination, Kommunikation und Wahrnehmung in regionalen Kulturräumen. Festschrift für Paul Martin Langner zum 65. Geburtstag. Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, Göttingen 2020. 
 7. Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia (red. nauk.): Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 3. Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2022.
 8. Artur D. Kubacki, Emil Lesner, Anna Sulikowska, Piotr Sulikowski, (red. nauk.): Translation Landscapes – Internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft, Band 5. Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2022 (w druku).