Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia, w celu dostosowania naszych usług oraz treści zamieszczonych na stronie do indywidualnych potrzeb użytkowników i mierzenia ich zainteresowania. Korzystając z tej strony akceptujesz politykę cookies.

X

BIURO TŁUMACZEŃ KUBART

Książki – Wydawnictwo: Biuro Tłumaczeń KUBART

Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? / Wie fertigt man beglaubigte Übersetzungen von Urkunden an?Karsten Dahlmanns, Artur Dariusz Kubacki (2014):

„Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? Przekłady tekstów z Wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych z komentarzem / Wie fertigt man beglaubigte Übersetzungen von Urkunden an? Kommentierte Übersetzungen zu den Texten aus der Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen“
Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART, Chrzanów 2014, s. 616.
(książka szyta nićmi, lakierowana twarda oprawa)

Cena: przedpłata na konto 130,00 zł plus koszt przesyłki w kraju listem poleconym priorytetowym 20,00 zł

ZAMÓW SPIS TREŚCI

 

Niniejsza publikacja zawiera:

 • tłumaczenia 170 dokumentów polskich i niemieckich, w tym reprezentatywnych dokumentów metrykalnych, szkolnych, notarialnych, policyjnych, sądowych, pracowniczych, handlowych, księgowo-podatkowych i medycznych,
 • tłumaczenia dokumentów nie tylko z Niemiec, ale także z Austrii i Szwajcarii,
 • komentarze w 460 przypisach dotyczące alternatywnych rozwiązań translacyjnych,
 • przekład skrótów najczęściej występujących w tekstach specjalistycznych,
 • formalne i lingwistyczne zasady sporządzania tłumaczeń poświadczonych,
 • metodologię wykonywania tłumaczeń poświadczonych,
 • wykaz literatury przedmiotu niezbędnej w pracy każdego tłumacza specjalistycznego.

Publikacja adresowana jest do szerokiego grona osób zainteresowanych przekładem tekstów specjalistycznych, a więc uczestników seminariów translacyjnych, kandydatów zgłaszających się do egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz czynnych tłumaczy, którzy chcieliby skonfrontować swoje tłumaczenia z propozycjami przekładów zamieszczonymi w książce.

cover art move 51Publikacja specjalistyczne prof. UP dra hab. Artura Dariusza Kubackiego przeznaczona przede wszystkim dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych oraz tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego. 

Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART, Chrzanów 2015, s. 288, oprawa miękka

Cena: przedpłata na konto 80,00 zł plus koszt przesyłki w kraju listem poleconym priorytetowym 20,00 zł

 

ZAMÓW SPIS TREŚCI

 

Publikacja zawiera:

 • 100 dokumentów wydanych przez różne instytucje i firmy w Austrii, w tym m.in. dokumenty metrykalne, szkolne, notarialne, policyjne, sądowe, bankowe, ubezpieczeniowe, księgowo-podatkowe, medyczne,
 • lingwistyczny opis austriackiej odmiany języka niemieckiego na przykładzie języka prawa,
 • wykaz skrótów i skrótowców najczęściej używanych w sądownictwie austriackim,
 • wykaz literatury przydatnej przy tłumaczeniu dokumentów austriackich.

Książka adresowana jest przede wszystkim do osób zainteresowanych przekładem tekstów fachowych: studentów translatoryki, kandydatów na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego, a także czynnych tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, którzy w ramach swojej działalności przekładowej otrzymują zlecenia na wykonanie tłumaczeń poświadczonych dokumentów pochodzących z Austrii.

 

Słownik z zakresu kontroli finansowo-księgowej
niemiecko-polski, polsko-niemieckiArtur Dariusz Kubacki(2021)

Słownik z zakresu kontroli finansowo-księgowej niemiecko-polski, polsko-niemiecki

3. wydanie zmienione i uzupełnione, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2021, s. 340, (książka szyta nićmi, lakierowana, twarda oprawa)

Cena: przedpłata na konto 149,00 zł plus koszt przesyłki w kraju listem poleconym priorytetowym 20,00 zł

 

ZAMÓW

 

 

Trzecie wydanie słownika zawiera ponad 10 000 haseł zaczerpniętych zarówno z teorii nauk ekonomicznych, jak i z codziennej praktyki gospodarczej. Zaprezentowano w nim niezbędne terminy i frazeologizmy z zakresu rachunkowości, księgowości, podatków oraz audytu.

Nowym elementem słownika są wzory niemieckojęzycznych i polskich tekstów dotyczących finansów i księgowości wraz z ich tłumaczeniami. Czytelnicy znajdą tu dokumenty nie tylko z Niemiec, lecz także z Austrii i Szwajcarii oraz ich odpowiedniki stosowane w Polsce. W publikacji zestawiono niemieckojęzyczne i polskie dokumenty bankowe, płacowe, podatkowe, rachunkowe oraz sprzedażowe, które przełożono odpowiednio na język polski lub niemiecki.

Książka zawiera wykaz regulacji i norm dotyczących rachunkowości, a także niemieckojęzyczne i polskie wzory planu kont, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wraz z tłumaczeniami.

Adresatami słownika są przede wszystkim praktykujący tłumacze przysięgli, tłumacze specjalistyczni, studenci germanistyki oraz kandydaci do zawodu tłumacza. Publikacja będzie pomocna przedsiębiorcom, księgowym, biegłym rewidentom oraz doradcom podatkowym współpracującym z firmami z krajów niemieckojęzycznych. Może być również przydatna wykładowcom ekonomii, którzy nauczają rachunkowości i finansów w aspekcie porównawczym.

 

 

 

Wzory polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnychJan Iluk, Artur Dariusz Kubacki (2003):

"Wzory polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych"
"Muster polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen"
Wydawnictwo Gnome, Katowice 2003, 232.

Cena: NAKŁAD WYCZERPANY.

 

 

 

 

W niniejszym zbiorze dokumentów zebrano przykładowe pisma z zakresu różnych dziedzin, z którymi tłumacz ma do czynienia na co dzień. Są to dokumenty mniej lub bardziej znormalizowane, które trafiają na jego warsztat, a do których należą dokumenty szkolne (świadectwa, dyplomy, zaświadczenia o rozpoczęciu nauki), dokumenty metrykalne (akty i wyciągi aktów urodzenia, zawarcia małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa), handlowe (umowa kupna-sprzedaży, najmu, rachunek, faktura), ubezpieczeniowe (polisy ubezpieczeniowe), policyjne i sądowe (zaświadczenia policyjne, wyroki, testamenty, pełnomocnictwa, pozwy, wezwania na rozprawę sądową), pracownicze (umowa o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o przyznaniu renty), medyczne (karty informacyjne pobytu w szpitalu, zaświadczenia lekarskie, krótkie diagnozy, wyniki badań), techniczne (instrukcje obsługi sprzętu specjalistycznego i AGD, gwarancje na sprzęt), notarialne (umowy spółki z o.o., statut spółki, protokoły z posiedzeń organów spółek, uwierzytelnienia, umowy sprzedaży) i księgowo-podatkowe (bilans, rachunek zysków i strat, wykazy kont, weksle, zaświadczenia i decyzje z Urzędu Skarbowego). Niniejszy wybór daje możliwość zapoznania się ze słownictwem specjalistycznym oraz stylem charakterystycznym dla określonych języków zawodowych, takich jak język prawniczy, medyczny, techniczny, ekonomiczny, administracyjny, handlowy itp. Tłumacz stający przed zadaniem przekładu tekstów fachowych z pewnością napotyka podczas pracy na liczne trudności natury terminologiczno-formalnej wynikające z nieprzystawalności systemów prawnych, administracyjnych i gospodarczych krajów języka źródłowego i języka docelowego. Dlatego zadaniem zebranych tekstów paralelnych jest dostarczenie tłumaczowi źródła dla prawidłowej terminologii i frazeologii, która występuje w oryginalnych tekstach, zaczerpniętych z codziennej praktyki szkół, sądów, firm ubezpieczeniowych, poradni lekarskich, urzędów stanu cywilnego oraz innych organów władz. Przy wyborze dokumentów i pism do niniejszego zbioru autorzy kierowali się w pierwszej kolejności rodzajem odbiorcy, który po niego sięgnie. Będą to przede wszystkim tłumacze (przysięgli i nieprzysięgli), zarówno tacy, którzy stawiają pierwsze kroki w dziedzinie translacji, jak i "starzy wyjadacze", którzy mogli dotychczas nie spotkać się z typem tekstów prezentowanych w tym zbiorze. W związku z ochroną danych osobowych usunięto lub zmieniono, gdzie to było niezbędne, personalia, daty, sygnatury spraw, nazwy instytucji, zastępując je danymi zmyślonymi. Autorzy wyrażają nadzieję, że niniejsza publikacja będzie stanowić cenną pomoc dla wszystkich, którzy parają się zawodowo lub hobbystycznie tłumaczeniami. Przygotowana antologia zawiera autentyczne teksty, na których studenci translatoryki będą mogli zdobywać doświadczenia translatorskie Jej wydanie umożliwi studentom dostęp do szerokiego wachlarza tekstów źródłowych bez konieczności ich powielania. Publikacja może stanowić cenną pomoc w realizacji ćwiczeń tłumaczeniowych.

Fragment recenzji projektu do druku:
"Wzory polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych"
"Muster polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen"

Materiał skierowany jest do szerokiego grona zainteresowanych, począwszy od słuchaczy zajęć translacyjnych, poprzez kandydatów ubiegających się o przyjęcie w poczet tłumaczy przysięgłych i zdających odpowiednie egzaminy, aż do czynnych tłumaczy, którzy w swojej praktyce być może nie zetknęli się ze wszystkimi zaprezentowanymi dokumentami i chcieliby poszerzyć swoją wiedzę.
Wzory dokumentów zestawione są paralelnie, co umożliwi szczególnie adeptom sztuki translacyjnej studiowanie dokumentów konfrontatywnie w obu językach i poznanie ich pod względem makro- i mikrostruktury tekstu, odmian języka w zależności od kraju pochodzenia dokumentu, specyfiki leksykalnej i terminologii, związanej ściśle z różnymi rodzajami tekstu fachowego, co nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji bardzo skromnej oferty wartościowych słowników dwu- i wielojęzycznych na polskim rynku wydawniczym. Umożliwi to m. in. tworzenie własnych baz danych leksykograficznych na podstawie tekstów paralelnych. Omawiany materiał staje się konkretnym zbiorem różnorodnych wzorów dokumentów urzędowych, których dostępność w dydaktyce translacji jest dotychczas niezwykle ograniczona. Zebrane teksty wypełnią lukę materiałową w tym zakresie, dając możliwość ćwiczeń na dokumentach o różnym stopniu trudności jednocześnie pod względem językowym i merytorycznym.

Prof. dr hab. Zenon Weigt
Uniwersytet Łódzki

Klasyfikacje statystyczne w przekładzie na język niemieckiArtur Dariusz Kubacki (2009):

"Klasyfikacje statystyczne w przekładzie na język niemiecki"
"Die statistischen Klassifikationen in deutscher Übersetzung"
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, 1404.

Cena: NAKŁAD WYCZERPANY.

SPIS TREŚCI WSTĘP PL WSTĘP DE

 

 

 

Niniejsza publikacja zawiera ponad 20.000 haseł obejmujących:

 • polską klasyfikację działalności,
 • polską klasyfikację wyrobów i usług,
 • polską klasyfikację zawodów i specjalności wraz z tłumaczeniem na język niemiecki. Jej adresatem są przede wszystkim tłumacze przysięgli i specjalistyczni, prawnicy, urzędnicy, wydawcy periodyków specjalistycznych, przedsiębiorcy współpracujący z kontrahentami w krajach niemieckojęzycznych, a także studenci germanistyki, którzy chcieliby poszerzyć zakres terminologii specjalistycznej.

Die vorliegende Veröffentlichung enthält über 20.000 Stichwörter und umfasst:

 • die polnische Klassifikation der Wirtschaftszweige,
 • die polnische Klassifikation der Waren und Dienstleistungen,
 • die polnische Klassifikation der Berufe und Fachgebiete samt ihrer Übersetzung ins Deutsche. Sie richtet sich vor allem an vereidigte Übersetzer und Fachübersetzer, Juristen, Beamte, Herausgeber von Fachzeitschriften und Unternehmer, die mit Firmen im deutschsprachigen Raum zusammenarbeiten, sowie an Germanistikstudenten, die ihren Fachwortschatz erweitern möchten.

Niemiecko-polski, polsko-niemiecki słownik z zakresu kontroli finansowo-księgowej z indeksem zawodów i specjalnościArtur Dariusz Kubacki (2006):

"Niemiecko-polski, polsko-niemiecki słownik z zakresu kontroli
finansowo-księgowej z indeksem zawodów i specjalności"
Wolters Kluwer Polska Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, 295.

Cena: NAKŁAD WYCZERPANY

ZAMÓW

 

 

 

Ten specjalistyczny słownik zawiera:

 • ponad 3000 haseł z zakresu finansów, rachunkowości i controllingu,
 • niemieckie i polskie wzory planu kont, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
 • dwujęzyczny indeks zawodów i specjalności.

Adresowany jest przede wszystkim do tłumaczy, przedsiębiorców współpracujących z firmami z krajów niemieckojęzycznych oraz studentów germanistyki.

Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnychJan Iluk, Artur Dariusz Kubacki (2006):

"Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych"
"Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen"
Wydawnictwo Promocja XXI, Warszawa 2006, 368

Cena: przedpłata na konto 80,00 zł plus koszt przesyłki w kraju listem poleconym priorytetowym 20,00 zł

ZAMÓW SPIS TREŚCI

 

 

Publikacja zawiera:

170 paralelnych dokumentów polskich i niemieckich, liczne przykłady dokumentów pochodzących nie tylko z Niemiec, ale także z Austrii i Szwajcarii, spis najczęściej stosowanych w tekstach specjalistycznych skrótów, reprezentatywne dokumenty metrykalne, szkolne, notarialne, policyjne, sądowe, handlowe, księgowo-podatkowe, medyczne i z zakresu prawa pracy.

Adresowana jest do szerokiego grona osób zainteresowanych przekładem tekstów specjalistycznych, a więc uczestników seminariów translacyjnych, kandydatów zgłaszających się do egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz czynnych tłumaczy, którzy chcieliby poszerzyć swój korpus tekstów o trudno dostępne dokumenty.

Neue Auswahl deutschsprachiger DokumenteArtur Dariusz Kubacki (2011):

"Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente"
Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2011, 468 (książka szyta nićmi, lakierowana twarda oprawa).

Cena: NAKŁAD WYCZERPANY

ZAMÓW Spis treści

 

 

 

 

Książka składa się z 235 dokumentów z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Podzielono ją na 10 rozdziałów poświęconych dokumentom związanym z pracą, dokumentom samochodowym, firmowym,sądowym, medycznym, notarialnym, szkolnym, USC i meldunkowym, z zakresu prawa karnego oraz administracyjnym. Wydawnictwo Translegis zadbało o przejrzystą szatę graficzną i wysoką jakość kopii, dzięki czemu teksty są czytelne. Na końcu pomieszczono alfabetyczny spis dokumentów umożliwiający natychmiastowe odszukanie interesującego nas tekstu. Należy podkreślić, że "Nowy wybór" zawiera dokumenty, których nie ma w poprzednich książkach: "Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych"(Iluk i Kubacki, Warszawa 2006) i "Wzory polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych" (Iluk i Kubacki, Katowice 2003). Publikacja adresowana jest do tłumaczy i tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego, studentów germanistyki oraz - w szczególności - do tych, którzy przygotowują się do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego. Ci ostatni znajdą w "Nowym wyborze" bogaty materiał do ćwiczeń, gdyż na egzaminie będą musieli zmierzyć się z podobnego rodzaju tekstami.

tlumaczenie poswiadczoneArtur Dariusz Kubacki (2012):

"Tłumaczenie poświadczone.
Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego"
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa 2012, s. 372
(książka szyta nićmi, oprawa twarda)

Cena: przedpłata na konto 79,00 zł plus koszt przesyłki w kraju listem poleconym priorytetowym 20,00 zł

ZAMÓW SPIS TREŚCI

 


1. Co stanowi o unikalności książki na rynku?
Prezentowana publikacja jest pierwszym całościowym i pogłębionym opracowaniem różnorodnych aspektów pragmatyki zawodu tłumacza przysięgłego omawianych z punktu widzenia filologa, a nie prawnika. Zaliczyć należy do nich kształcenie kandydatów na tłumaczy przysięgłych, a następnie doskonalenie adeptów zawodu, procedury egzaminowania i ustanawiania, metodykę wykonywania tłumaczenia poświadczonego oraz przysięgłego tłumaczenia słowa żywego w sądzie, na Policji czy w urzędach lub innych instytucjach, a także wiążącą się bezpośrednio z wykonywaniem tego zawodu odpowiedzialność zawodową. Jest to praca interdyscyplinarna o charakterze teoretyczno-aplikatywnym, która wpisuje się w zakres badań juryslingwistyki (legilingwistyki), tj. nauki zajmującej się badaniem języka prawnego i prawniczego z wykorzystaniem wiedzy i metodologii językoznawczej. Została przygotowana na bazie wieloletnich doświadczeń autora jako praktykującego tłumacza przysięgłego języka niemieckiego oraz teoretyka i dydaktyka przekładu specjalistycznego.

2. Kto jest odbiorcą tej książki?
Adresatem książki są przede wszystkim kandydaci na tłumacza przysięgłego i/lub specjalistycznego oraz praktykujący tłumacze przysięgli, którzy chcieliby poszerzyć zakres wiedzy na temat wykonywanego przez nich zawodu. Może ona być również przydatna wykładowcom translatoryki, którzy nauczają tłumaczenia poświadczonego.

3. Jakie pięć korzyści daje klientom korzystanie z książki? Monografia zawiera:
- obszerne omówienie teoretycznych i praktycznych zasad wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego (definicja tłumaczenia poświadczonego oraz przysięgłego tłumaczenia ustnego, formalne reguły sporządzania tłumaczeń poświadczonych, metody przysięgłego przekładu ustnego, sposoby uzyskiwania ekwiwalencji, deontologia w pracy tłumacza przysięgłego oraz organizacja jego warsztatu),
- kompleksowe przedstawienie procedury nabywania uprawnień tłumacza przysięgłego, poparte obszerną analizą językoznawczą - na przykładzie języka niemieckiego i polskiego -najczęściej popełnianych przez kandydatów błędów w części pisemnej i ustnej egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego, który przeprowadza Ministerstwo Sprawiedliwości,
- opis sposobów kształcenia tłumaczy przysięgłych w polskim systemie edukacyjnym, a także metod ich doskonalenia zawodowego po uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu,
- kompleksowe omówienie problemu odpowiedzialności prawnej tłumaczy, w tym zwłaszcza odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych w kontekście funkcjonowania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Sprawiedliwości,
- zarys historyczny zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce, a także jego aktualny status prawny w świetle obowiązującej od 2005 r. ustawy o tym zawodzie,
- porównanie statusu prawnego zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce ze statusem prawnym tego zawodu w wybranych krajach Europy.

4. W jaki sposób książka spełnia te obietnice?
Książka jest bardzo obszernym, przystępnie napisanym i aktualnym kompendium wiedzy na temat ustanawiania, statusu i odpowiedzialności tłumaczy przysięgłych w Polsce. Kandydaci na tłumaczy przysięgłych znajdą w niej wielce cennych wskazówek, jak przygotowywać się do egzaminu państwowego na tłumacza, zaś praktykujący tłumacze przysięgli będą mogli znacząco poszerzyć swoją wiedzę o wykonywanym zawodzie i wiążących się z nim obowiązkach.

5. Która część książki może być najbardziej ceniona przez czytelnika?
Na szczególne polecenie zasługuje omówienie praktycznych zasad wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, poparte wzorcowymi tłumaczeniami mającymi charakter tłumaczenia poświadczonego, które opatrzono obszernymi komentarzami.

6. Proszę podać biogram autora
Artur Dariusz Kubacki jest adiunktem Instytutu Filologii Germańskiej UŚ w Katowicach oraz tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego. Prowadzi zajęcia praktyczne i seminaria dla studentów translatoryki z zakresu tłumaczeń specjalistycznych, w tym prawnych i prawniczych oraz ekonomicznych i użytkowych. Jest członkiem PT TEPIS, STP i SGP. W 2005 r. powołano go do składu Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości. W 2009 r. został ponownie konsultantem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin na tłumacza przysięgłego. Dr Kubacki jest (współ)autorem trzech zbiorów dokumentów do ćwiczeń translacyjnych oraz podręcznika do nauki podstaw glottodydaktyki. Ponadto jest autorem słownika z zakresu kontroli finansowo-księgowej, przekładu klasyfikacji statystycznych na język niemiecki oraz ponad 50 artykułów i recenzji z dziedziny języka i przekładu specjalistycznego.

Słownik z zakresu kontroli finansowo-księgowej niemiecko-polski, polsko-niemiecki Wörterbuch für Finanz- und Buchprüfung deutsch-polnisch, polnisch-deutschArtur Dariusz Kubacki  (2013):

"Słownik z zakresu kontroli finansowo-księgowej niemiecko-polski, polsko-niemiecki Wörterbuch für Finanz- und Buchprüfung deutsch-polnisch, polnisch-deutsch"
2. wydanie zmienione i uzupełnione, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013

Nakład wyczerpany

ZAMÓW SPIS TREŚCI

 

 

Drugie wydanie słownika zawiera ponad 10.000 haseł zaczerpniętych zarówno z teorii nauk ekonomicznych, jak i z codziennej praktyki gospodarczej. Ich źródłem były m.in. polskie i niemieckojęzyczne podręczniki do mikro- i makroekonomii, prasa ekonomiczna oraz regulacje i normy dotyczące rachunkowości obowiązujące w Polsce, RFN, Austrii i Szwajcarii (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Niemieckie i Szwajcarskie Standardy Rachunkowości, niemiecki Kodeks handlowy, austriacki Kodeks handlowy, szwajcarski Kodeks cywilny z prawem zobowiązań, polska Ustawa o rachunkowości).

 

Słownik zawiera:

 • ponad 10.000 haseł z zakresu finansów, podatków, rachunkowości i controllingu,
 • spis ponad 700 fachowych oraz powszechnych skrótów niemieckich, angielskich, łacińskich i polskich wraz z ich tłumaczeniem,
 • dwujęzyczny wykaz regulacji i norm dotyczących rachunkowości stosowanych w Polsce oraz w Niemczech, Austrii i Szwajcarii,
 • niemieckojęzyczne i polskie wzory planu kont, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wraz z tłumaczeniem,
 • wzór niemieckiej, austriackiej, szwajcarskiej i polskiej opinii biegłego rewidenta wraz z tłumaczeniem.

Adresatem słownika są głównie praktykujący tłumacze przysięgli, tłumacze specjalistyczni, studenci germanistyki, kandydaci do zawodu tłumacza, a także przedsiębiorcy, księgowi, biegli rewidenci oraz doradcy podatkowi współpracujący z firmami z krajów niemieckojęzycznych. Może ona być również przydatna wykładowcom ekonomii, którzy nauczają rachunkowości i finansów w aspekcie porównawczym.